Abonelik için neler gerekli?
 
A. Bireysel Sistem Aboneliklerde; 
 
Bütün abonelik işlemleri mülk sahibinin kendisi veya resmi vekili tarafından yaptırılır.
 
Gereken belgeler;
 
 • 1. Tapu sahibinin nüfus cüzdanı fotokopisi
 • 2. Tapu fotokopisi
 • 3. Apartman 8 ve üzeri daireden oluşuyorsa noter tasdikli karar defterine % 51 oy çokluğu ile alınmış apartman kararının fotokopisi, daire sayısı 7 ve altındaysa INGAZ DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş. başlıklı yazılmış doğal gaza geçiş kararı niteliğindeki dilekçe.
 
Not: Bütün işlemlerde kişinin T.C.Kimlik Numarası ve Vergi Numarası gerekmektedir.
 
B. Merkezi Sistem Aboneliklerinde; 
 
Merkezi sistem aboneliklerinde mülk sahipleri noter tasdikli apartman karar defterine yöneticilerini doğal gaz işlemlerini yaptırmaya vekil atayacak ve ilgili kişiye nüfus cüzdan ve tapu fotokopilerini vereceklerdir. Yönetici apartman sakinleri adına ilgili evraklarla birlikte abonelik bedelini yatırarak doğal gaz abonelik işlemlerini tamamlayacaktır
 
C. Ticari Abonelik İşlemlerinde; 
 
Ticari abonelik işlemlerinde gereken belgeler;
 
 • Ticarethanenin tapu fotokopisi
 • Ticarethanenin şirket olması halinde imza sirküsü ve ticaret sicil gazetesinin ilgili nüshası
 • Vergi levhası
 • Ticaret sicil kaydı
 • Tapu sahibinin nüfus cüzdan fotokopisi
 • Tapu ( ticarethane ) sahibi işlemlerini kendisi yaptıramayacaksa noterden bir kişiye doğal gaz işlemlerini yaptırmak üzere vekalet verecek ve bu kişi ilgili evraklara kendi nüfus cüzdanı fotokopisini de ekleyerek doğal gaz abonelik işlemlerini yaptıracaktır.
Müteahhit olarak yeni inşaatım için nasıl bir yol izlemeliyim?
 
INGAZ, yetkili iç tesisat firmalarının projelendirip montajını tamamladığı tesisatlara gaz arzı sağlanmadan boyanmasına, kullanılan malzemelerin kalite kontrolü ve sağlıklı bir test açısından müsaade etmemektedir.
 
Müteahhit olarak inşa ettiğiniz dairelerin tümü için bağlantı sözleşmesi yapabilir, yetkili bir firmamız aracılığı ile projelendirip ve onaylı projesine göre montajı biten tüm daireleriniz için kendi adınıza abonelik sözleşmesi yaparak gaz arzını sağladıktan sonra yine INGAZ abone merkezine başvurarak daha önce yaptığınız abonelik sözleşmelerini fesih ederek güvence bedellerinizi geri alabilirsiniz. Böylece tesisatınızın tüm kontrolleri ve testleri tamamlanmış olacağından doğal gaz tesisatlarını ana kolon hatları sarı yağlı boya ,  daire içlerini uygun renkte yağlı boya ile boyayarak müşterilerinize daha kaliteli bir hizmet sunabilirsiniz.

Doğal gaz abonelik bedeli ne kadar?
 
Abone bağlantı bedeli abonelik sözleşmesinin yapılması sırasında bir defaya mahsus olmak ve iade edilmemek üzere tahsil edilir.
 
Abone Bağlantı Bedellerine BURADAN ulaşabilirsiniz.

Güvence bedeli yatırırken hangi belgeler gerekli?
 
Kullanım sözleşmesi sırasında bireysel sistemlerde;
 
 • 1-Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • 2-Kullanıcı kiracıysa kira kontratı
Merkezi sistemlerde;
 
 • 1-% 51 oy çokluğu ile yöneticiye verilen sözleşme yapma yetkisini gösterir karar fotokopisi
 • 2-Sözleşme yapacak yetkili kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi
 • 3-Merkezi sisteme dahil kullanıcıların, nüfus cüzdanı fotokopileri ve kiracılar varsa kira kontratları gerekmektedir.
 • 4-Güvence bedelleri EPDK tarafından her yılbaşında yönetmeliklerle belirlenir.
 
2018 yılı için geçerli olan güvence bedeli tutarlarına BURADAN ulaşabilirsiniz.

Dubleks evime ayrı ayrı abone olabilir miyim?
 
Abonelik işlemleri tapuya göre yapılmaktadır. Ancak dubleks meskeninizde tadilat yaparak, iki ayrı bağımsız bölüm haline getirdiyseniz ayrı ayrı abonelik yaptırabilirsiniz.

Tapum yoksa nasıl abone olabilirim?
 
Tapu sahibinin vefatı durumunda veraset intikal belgesi ile varisler abonelik işlemlerini yaptırabilirler.
 
Varisler birden çoksa aralarında ilgili mülkte doğal gaz kullanımına karşı olmadıklarını gösterir bir dilekçe de hazırlamalıdırlar.

Binada bir tek ben abone olabilir miyim?
 
Binanızda 8 ve üzeri daire varsa noter tasdikli karar defterinize, 7 ve altında daire varsa dilekçenize %51 oy çoğunluğu ile doğal gaza geçiş kararı alınmış durumda ise ilgili evraklarınızla gelerek sadece siz abone olabilirsiniz.

Doğal gaz güvence bedelleri ne kadar?
 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 4181 nolu kurul kararı gereği 01.01.2018 tarihinden itibaren geçerli olan tarife bedellerine BURADAN ulaşabilirsiniz.