POLİTİKA (KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ)

  • Müşterilerin enerji ihtiyaçlarini güvenli ve kesintisiz bir şekilde karşılamak ve bunun için Ulusal ve Uluslararası kalite standartlarına uygun hizmet üretmek
  • Müşterilerin emniyetini ve memnuniyetini sağlamak için en yüksek etkinlikle standartların üzerinde hedeflere yönelmek
  • Doğal Kaynakların ve çevrenin korunması için, yasal mevzuatlara uymanın yanında kirliliğin önlenmesi amacıyla atıkların en düşük seviyeye indirilmesi, geri dönüşümün sağlanması ve buna ilişkin sürekli iyileştirmeleri yapmak
  • Çalısanların sağlığı ile güvenliğini güvence altına almayı, tüm iş süreçlerini ve organizasyonu sürekli geliştirmeyi şirket kültürü olarak benimsemek
  • Bilgi ve sorumluluğu paylaşarak katılımcı yönetimi (yönetişim) uygulamak
  • Kalite anlayışını sadece kendi şirketi içinde değil aynı zamanda tüm tedarikçi ve hizmet alınan diğer kuruluşlarda olmak üzere, tüm paydaşlarimizin faaliyetlerini bu bilinçle sürdürmesi için gereken desteği vermek
  • Sektörel gelişmenin sağlanmasi için bilgi ve tecrübe birikimini sektör ile paylaşmak ve doğalgaz işletmeciliğine yeni ve etkin yaklaşımlar kazandırmak