• Nüfus cüzdanınızın fotokopisi.
  • Tapunuzun fotokopisi.
  • Elektrik, su, ve çevre temizlik hizmetlerinden yararlandığınızı gösterir belge veya belgelerden birinin fotokopisi.
  • Binanızda doğalgaza geçmek için %51'lik apartman yönetimi kararı bulunması.
  • Apartman yönetim kararı, sekiz ve sekizden fazla daireli binalarda, noter onaylı karar defterindeki yönetim kurulu kararıdır. (Sekizden az daireli binalarda ise, kat maliklerinin imzalı dilekçeisidir.)
  • Tercih ettiğiniz ısınma şekli; ("merkezi" ya da "bireysel") apartman kararınızda belirtilmiş olmalıdır.
  • Merkezi sistem abonelikleri, apartman yönetimi adına yapılmakta olup bu durumda, ilgili apartmanın %100 abone olma zorunluluğu vardır.
  • Apartman yönetiminin vekaletmane verdiği üçüncü bir şahıs ile de abonelik işlemleri yapılabilmektedir.
  • Vergi Lehhanız
  • Ticaret Sicil Numaranız
  • Şirket statüsünde değilseniz sadece vergi levhanız yanınızda olmalıdır.