Bireysel Sözleşme Evrakları
  • Tapu Fotokopisi Veya Kira Kontratı
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • Güvence Bedeli Yatırılması
Merkezi Sözleşme Evrakları
  • Apartman Yöneticisi, veya Yönetim Tarafından Yetkili Kılınmış Kişi
  • Apartman Kaşesi
  • Tapu Fotokopisi
  • Güvence Bedeli Yatırılması
Sözleşme Fessi

Kullanıcının bulunduğu adresten taşınması, vefatı gibi nedenlerle gaz kullanımının sona erdiği durumlarda kullanım sözleşmesi feshedilerek sayacı mühürlenir ve son endeksi üzerinden faturası tahakkuk edilerek mahsup işlemleri gerçekleştirilir ve daha önce yatırmış olduğu güvence bedeli iade edilir. Sözleşme feshinde istenen belgeler;
  • 1. Nüfus cüzdanı fotokopisi.
  • 2. Ticari yerlerde imza sirküsü ve ilaveten yetki belgesi istenir.
Not: Sözleşme feshi kişinin kendisi ya da bu işlem için atadığı resmi vekili tarafından yaptırılır.