Kuruluş

09.12.2003 yılında kurulan İNGAZ İnegöl ve Alanyurt Şehirlerinin doğal gaz arzını sağlamak amacıyla 4646 Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu´nun 10.02.2004 tarih, DAG/298-26/041 sayılı kararı ile dağıtım lisansı alarak faaliyetlerine başlamıştır. 19.06.2006 tarihinde Yenişehir bölgesi İNGAZ dağıtım lisansı kapsamına dahil edilmiştir. 29 Kasım 2017 tarihi itibariyle İngaz A.Ş. Arsan Group bünyesine dahil olmuştur. İngaz Doğalgaz Dağıtım Projesinin tamamlanabilmesi için 50 km çelik, 550 km PE hat öngörülmüştür. Projenin hedefi 130 bin bireysel abone, 550 sanayi abonesidir.
TOP