Gaz Kullanım Sözleşmesi

Sertifikalı Tesisatçı Firma size projenizin İNGAZ 'dan onay aldığını bildirdiğinde artık İNGAZ ile Doğalgaz Kullanım Sözleşmesi yapabilirsiniz.

Unutmayın, sözleşmeyi doğalgazı kullanacak olan kişi yapmalıdır. (Ev sahibi kullanacak ise ev sahibi, kiracı kullanacak ise kiracı).

Bina, merkezi sistem ile ısınıyor ise sözleşmeyi apartman yönetimi adına bina yöneticisi yapar.

 

SÖZLEŞME İÇİN GEREKEN EVRAKLAR

BİREYSEL KULLANIM İÇİN

 • Sözleşme yapan kişinin kimlik fotokopisi ve T.C. kimlik no.
 • Sözleşme yapan kişi ev sahibi ise tapu fotobopisi,
 • Sözleşmeyi yapan kişi kiracı ise kira kontratı fotokopisi,
 • Sözleşmenin üçüncü şahıslar tarafından yapılması durumunda vekaletname,
 • Güvence Bedeli (Sözleşme esnasında alınan ve sözleşmenin iptali halinde doğalgaz piyasası mevzuatları doğrultusunda güncellenen ve aboneye iade edilen tutar.)

MERKEZİ KULLANIM İÇİN

 • Apartman yöneticisi veya vekilinin kimlik fotokopisi, T.C. Kimlik no,
 • Apartman yönetimi karar defteri, apartman kaşesi istenir.
 • Güvence Bedeli.

 

TİCARİ KURULUŞLAR İÇİN

 • Sözleşme yapan kişinin kimlik fotokopisi ve T.C. kimlik no.
 • Mülk sahibi ise Tapu, kiracı ise kira kontratı fotokopisi,
 • Vergi levhası, Yetki belgesi,
 • Ticaret Sicil no
 • İmza sirküleri (Noter tasdikli)
 • Şirket kaşe,
 • Güvence Bedeli.

GAZ AÇMA İŞLEMLERİ

 • Sözleşmenizi yaptıktan sonra yetkili mühendislik firması, İNGAZ dan gaz açılışı için randevu alır.
 • Randevu günü İNGAZ yetkili mühendisi, firma mühendisi ile binanıza gelerek tesisatınızın uygunluğunu kontrol eder.
 • Tesisatınızın İNGAZ Teknik Şartnamesi’ ne uygun olması durumunda gaz açma işleminiz yapılır ve gaz açma uygunluk belgesi verilir.
 • Tesisatınızın İNGAZ Teknik Şartnamesi’ ne uygun olmaması durumunda gaz açma işleminiz yapılmaz. İNGAZ tarafından doğalgaz uygunluk belgesi verilmeden hiçbir şekilde gaz kullanılamaz.
TOP