Perakende Satış Fiyatı

Birim hizmet ve amortisman bedeli, dağıtım şirketinin bir kWh doğalgazın müşteriye sunumu karşılığında amortismanlar ve getiri dahil talep ettiği toplam bedeldir.

Dağıtım Lisansı kapsamında ihale sonucunda belirlenen birim hizmet ve amortisman bedeli, lisans verilme tarihinden itibaren ilk 8 (sekiz) yıl süre ile azami bedel olarak uygulanır. Dağıtım lisansı sahibi şirket bu bedeli aşmamak koşulu ile ilk 8 (sekiz) yıl boyunca dilediği bedeli uygulamakta serbesttir.

 

Uygulamada ABD Doları Türk Lirasına çevrilirken, bir önceki ayın 20 ’si ila içinde bulunulan ayın 19 ’u arasındaki sürede uygulanan Merkez Bankası ABD Doları döviz alış kuru aritmetik ortalaması, bir sonraki aylık tarife döneminde uygulanacak ABD Doları kuru olarak belirlenir.

ŞUBAT 2020 TARİFE

ABONE GRUBU

KADEME ARALIĞI

SKB

SATIŞ FİYATI

KONUT

0

10,000

0.251062

1.525714

 

10,000

100,000

0.251062

1.525714

 

00,000

300,000

0.112543

1.387195

 

300,000

1,000,000

0.112543

1.685543

 

1,000,000

10,000,000

0.060638

1.633638

 

10,000,000

100,000,000

0.032674

1.605674

 

100,000,000

0

0.017604

1.590604

 

0

10,000

0.251062

1.525714

 

10,000

100,000

0.251062

1.525714

TİCARETHANE

100,000

300,000

0.112543

1.387195

 

300,000

1,000,000

0.112543

1.685543

 

1,000,000

10,000,000

0.060638

1.633638

 

10,000,000

100,000,000

0.032674

1.605674

 

100,000,000

0

0.017604

1.590604

 

TOP